Så vad tror vi, hjälper det? Eller siktar jag för högt?